KVKK

Açık Rıza Metnİ

ÖZTÜRKLER GRUP İNŞAAT EMLAK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ


Öztürkler Grup İnşaat Emlak Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi(“Şirket”) “Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” kapsamındaki kişisel verilerimin,

 Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin,
 Müşteri kazanım faaliyetlerinin,
 Şirket tarafından sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin,
 Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin,
 Şirket tarafından gerçekleştirilen satış faaliyetlerinin,
 Şirket kampanyalarına katılım ve kazanım faaliyetlerinin,
 Mali ve finansal işlemlerin yönetimi süreçlerinin (e-fatura yönetimi v.s.),
 Fiziksel mekân güvenliği ve denetimi süreçlerinin,
 Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ve güvenliği ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,Verilerin doğru ve/veya güncel olmasının sağlanması
 Hukuk işlerinin takibi,Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,
 Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini,
 Acil durum ve/veya olay yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 Dijital ve/veya diğer mecralar aracılığı ile toplanan müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin değerlendirilmesi,
 Ücret Politikasının Yürütülmesi,
 Talep / Şikayetlerin Takibi,
 Mal/hizmet satın alma süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülme, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerin yürütülmesi,
 Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 İş faaliyetlerinin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
 Faaliyetlerin mevzuata uygun yönetilmesi


Ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aydınlatma metninde belirtilen diğer amaçlarla işlenmesi ile kanun ve ilgili diğer mevzuatlara uygun şekilde gerektiği hallerde yurt içinde yerleşik gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilerinize, taşeronlarımıza, hukuk, vergi, iş sağlığı ve güvenliği v.b. alanlarda destek aldığınız danışmanlık firmalarınıza, Şirket yetkililerinize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, güvenlik alanlarında destek aldığınız hizmet sağlayıcılarınıza aktarılmasına ve fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen fotoğraf, görüntü kayıtlarımın işlenmesine ve aktarılmasına açık rıza veriyorum.

MÜŞTERİNİN
ADI
SOYADI
TARİH
İMZA

M.Akif Ersoy Mah. Vatan Cad. No:93/153
Yenimahalle/ANKARA